Ibadah Sunnah yang Sering Diabaikan Orang Islam

Sholat Malam

Sembahyang malam termasuk sholat yang sungguh khusus. Termasuk sembahyang sunnah yang anjurannya kerap difirmankan dalam Kitab Suci disertai dengan keutamaannya. Oleh karena itu sembahyang sunnah apa yang bisa menandinginya?

Sembahyang ini termasuk ibadah orang-orang mukmin masa dulu. Maka bagi yang sekarang bersedia melakoninya, pasti beliau pun tercatat sebagai golongan orang soleh layaknya mereka.

Tata cara sholat tahajud sebenarnya tidak beda dengan sholat sunnah semisalnya. Ketika Hendak sembahyang diharuskan bersih total atas hadats sugra dan hadats kubra; suci jasmani, baju dan alas dari najis; menjaga aurat; serta menghadap arah kiblat.

Sholat tahajud dilaksanakan dengan dua rakaat salam. Para ulama berbeda pendapat tentang batasan total rakaatnya. Rasulullah terkadang melakoni 11 rakaat dengan witir dan kadang kala 13 rakaat termasuk witir.

Niat Sembahyang Tahajud

Para ulama sependapat kalau posisi niat di dada. Melafalkan niat tak tergolong suatu tuntutan. Artinya, tak mesti mengatakan niat. Namun menurut kebanyakan ulama diluar madzhab Imam Malik, hukumnya dianjurkan atas dasar membantu hati dalam niat.

Dalam madzhab Syafi’i, niat sholat tahajud ditulis sebagai berikut:
“Saya niat sembahyang sunnah Malam dua rakaat karena Allah Ta’ala”

Doa

Doa sesudah sembahyang malam insya Allah dikabulkan oleh-Nya. Apalagi seandainya dilaksanakan di dua pertiga malam yang terakhir, waktu sangat bagus untuk berdoa.

Allah berfirman: “Barangsiapa yang memohon ampun kepada-Ku, niscaya Aku mengampuninya. Barangsiapa yang memohon (sesuatu) kepada-Ku, niscaya Aku akan memberinya. Dan barangsiapa yang berdoa kepada-Ku, niscaya Aku akan mengabulkannya.” (HR. Bukhari)

Sembahyang dhuha

Diantara ibadah yang begitu dianjurkan bahkan sudah jadi satu daripada sunnah Rasul adalah melakukan sholat dhuha. Disebut dengan dhuha karena memang waktu sholatnya itu dilakukan selesai terbit fajar hingga dengan datangnya sholat dzuhur. Bahkan dalam masalah waktu dhuha tersebut ulama-ulama fuqohaa atau para ulama bidang fiqih mengelompokkan di dua bagian waktu dalam pelaksanaannya.

Niat Sholat dhuha

“Saya berniat sembahyang dhuha 2 rakaat menghadap kiblat karena allah ta’ala”.
Doa sholat dhuha

Doa Sembahyang Dhuha

“Wahai Tuhanku, sesungguhnya waktu dhuha adalah waktu dhuha-Mu, keagungan adalah keagunan-Mu, keindahan adalah keindahan-Mu, kekuatan adalah kekuatan-Mu, penjagaan adalah penjagaan-Mu, Wahai Tuhanku, apabila rezekiku berada di atas langit maka turunkanlah, apabila berada di dalam bumi maka keluarkanlah, apabila sukar mudahkanlah, apabila haram sucikanlah, apabila jauh dekatkanlah dengan kebenaran dhuha-Mu, kekuasaan-Mu (Wahai Tuhanku), datangkanlah padaku apa yang Engkau datangkan kepada hamba-hambaMu yang soleh”

Sholat Taubat

Sembahyang taubat merupakan cara agar meraih salah satu perbuatan yang tertinggi kedudukannya di sisi Allah, yaitu taubah nasuha. Taubat adalah komitmen mengakui semua kesalahan yang kita lakukan dan menyesalinya, serta berikrar untuk tak melakukannya lagi. Rabb telah membuat orang dengan segala sisi lebih dan kekurangannya. Rabb mendesain kita dengan berbagai keterbatasan tak bermaksud tanpa tujuan. Disini terkandung hikmah yang banyak, dimana dengan itu kita bisa menggali beberapa ilmu.

Niat Sembahyang Taubat

Niat sholat taubat yaitu dengan menghadirkan keinginan melakukan taubat dari berbagai keburukan terlebih dulu. Lantas disambung dengan mengambil air sembahyang dan mendirikan sholat 2 rakaah.

“Saya niat sembahyang sunnat taubat 2 rakaah karena Allah.”

Tata Cara sholat Taubah

Sholat taubat itu dilakukan sebanyak dua rakaat dengan rukun layaknya sembahyang yang lainnya. Adapun jika mau, kita dapat memperpanjang sujud terakhir untuk dengan khusus berdoa dan mengakui berbagai dosa kita dan meminta ampunan dengan segala kerendahan pribadi dihadapan Tuhan.

Seperti yang dituliskan dalam hadist, “Yang terdekat antara seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika ia sujud, maka perbanyaklah do’a ketika itu.”(HR. Muslim)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *